Månedlig arkiv: FEBRUAR 2012


09.02.12

Torsdag, 9. februar 2012, kl. 18:00 i
Mariakapellet på Tønsberg Gamle Kirkegård

Styreleder Anna Evelyn Lindhjem kunne ønsker 45 personer velkommen.
Innledningsvis sang vi Kristinasangen som ble utformet for oss av lektor Erling Dittmann i 2006. Med Erling Dittmann som forsanger og Steinar Høiback på flygelet ble det en flott innledning som vi skal ha som vår tradisjon. 

Årsmøtesaker

Årsberetning for 2011 ble lest opp av styreleder. Det reviderte årsregnskap ble lest opp av regnskapsfører etterfulgt av revisjonsberetningen v/revisor Bjarne Stabæk. Deretter ble regnskapet godkjent av årsmøtet.

Forslag fra styret om å heve årskontingenten for 2013 til kr. 150,-/pr medlem ble behandlet. Det kom opp flere forslag, men resultatet etter avstemning ble at årsmøtet samlet seg for styrets forslag.

Valg ble gjennomført v/valgkomitéen. Styret har nå følgende sammensetning:
Styreleder:  Anna Evelyn Lindhjem – var ikke på valg
Sekretær:  Steinar Høiback – ny ...

LES HELE ARTIKKELEN

publisert av Jørgen Kirsebom  09.02.12 09:34  kommentarer (0)


ARKIVKATEGORIER