Møtereferat

13.03.14

Ekstraordinær generalforsamling 13. mars 2014 i Mariakapellet, Tønsberg.

 

Til stede:    19 medlemmer inkludert styret, båtgruppa og tekstilgruppa.

 

Hovedsak:  Få orden på økonomien til bygging av Kristinaskipet

 

Styret i Prinsesse Kristinaforeningen har søkt om et lån på kr 300.000,- i DnB. For å få dette lånet satte banken krav om kausjonister, og 2/3 flertall i foreningen for å ta opp lån. Derfor innkalte vi til ekstraordinær generalforsamling.

 

Båtgruppa har søkt om støtte fra Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune og Sparebankstiftelsen. På grunn av en saksbehandlingsfeil fikk vi negativt svar av Tønsberg kommune, og dermed også Vestfold fylkeskommune. De mente vi hadde søkt etter fristen, og ikke forklart godt nok hva skipet skal brukes til. Dette har nå styreleder og båtgruppa forklart kommunen, og de gjenopptar saken til ny behandling. Da håper vi det beste, og at Vestfold fylkeskommune bidrar med sitt om Tønsberg kommune finner midler. ...


LES HELE ARTIKKELEN

publisert av leif  13.03.14 07:20  kommentarer (0)


13.02.14

Referat årsmøte 2014

Onsdag 13. februar kl 1800 Herstad Senter.

 

 1. Innledning

  • Styreleder ønsket velkommen, og vi sang Prinsesse Kristina sangen

 2. Årsmøtesaker

  • Årsberetning for 2013 ble opplest av styreleder. Godkjent av årsmøtet.

  • Årsregnskap for 2013 ble opplest av regnskapsfører. Godkjent av årsmøtet.

  • Revisjonsberetning for 2013 ble opplest av revisor. Godkjent av årsmøtet.

  • Kontingent 2014: Kr 200,- Godkjent av årsmøtet.

  • Valg v/ valgkomiteen

   • Styreleder: Anna Evelyn Lindhjem:                   Gjenvalgt for 2 år

   • Sekretær: Steinar Høiback:                       Gjenvalgt for 1 år

   • Regnskapsfører: Renate Blindheim:                   Gjenvalgt for 2 år

   • Revisor: Bjarne Stabæk:                                    Gjenvalgt for 1 år

   • Styremedlem: Leif Arne Kjeldsberg          Valgt for 2 år

   • Varamedlemmer:

    • Solveig Andersen:                           Valgt for 2 år

    • Eva Stabæk:                                   Valgt for 2 år

    • Britt Melsom:                                  Valgt ...


LES HELE ARTIKKELEN

publisert av leif  13.02.14 07:12  kommentarer (0)


27.11.13

PRINSESSE KRISTINA AV TUNSBERG

Forum for St. Olavs kapell i Covarrubias

 

MEDLEMSMØTE/ SPANSK AFTEN 16. OKTOBER 2013 PÅ CAFE M. ST. OLAVS GT TØNSBERG.

 

 

Styreleder ønsket alle medlemmer velkommen, spesielt til 4 nye.

Vi sang så Prinsesse Kristina sangen med Steinar Høiback ved pianoet.

 

Etterpå hygget alle seg rundt et veldekket Tapas bord. Maten smakte fortreffelig og var førsteklasses.

Styreleder Anna Evelyn Lindhjem ga så ordet til båtforeningens sekretær Leif Arne Kjeldsberg. Han orienterte alle om det forstående

båtprosjektet på en god og ryddig måte.

Han var engasjerende, samtidig som han ga uttrykk for at medlemmene må

delta aktivt i å støtte båtprosjektet økonomisk. Vi har allerede fått inn noen innsamlede midler fra medlemmer, men trenger mye

mer.

Det er også søkt både om offentlig og privat ...


LES HELE ARTIKKELEN

publisert av leif  27.11.13 10:18  kommentarer (0)


09.02.12

Torsdag, 9. februar 2012, kl. 18:00 i
Mariakapellet på Tønsberg Gamle Kirkegård

Styreleder Anna Evelyn Lindhjem kunne ønsker 45 personer velkommen.
Innledningsvis sang vi Kristinasangen som ble utformet for oss av lektor Erling Dittmann i 2006. Med Erling Dittmann som forsanger og Steinar Høiback på flygelet ble det en flott innledning som vi skal ha som vår tradisjon. 

Årsmøtesaker

Årsberetning for 2011 ble lest opp av styreleder. Det reviderte årsregnskap ble lest opp av regnskapsfører etterfulgt av revisjonsberetningen v/revisor Bjarne Stabæk. Deretter ble regnskapet godkjent av årsmøtet.

Forslag fra styret om å heve årskontingenten for 2013 til kr. 150,-/pr medlem ble behandlet. Det kom opp flere forslag, men resultatet etter avstemning ble at årsmøtet samlet seg for styrets forslag.

Valg ble gjennomført v/valgkomitéen. Styret har nå følgende sammensetning:
Styreleder:  Anna Evelyn Lindhjem – var ikke på valg
Sekretær:  Steinar Høiback – ny ...

LES HELE ARTIKKELEN

publisert av Jørgen Kirsebom  09.02.12 09:34  kommentarer (0)


ARKIVKATEGORIER