Ekstraordinær generalforsamling 13. mars 2014 i Mariakapellet, Tønsberg.

 

Til stede:    19 medlemmer inkludert styret, båtgruppa og tekstilgruppa.

 

Hovedsak:  Få orden på økonomien til bygging av Kristinaskipet

 

Styret i Prinsesse Kristinaforeningen har søkt om et lån på kr 300.000,- i DnB. For å få dette lånet satte banken krav om kausjonister, og 2/3 flertall i foreningen for å ta opp lån. Derfor innkalte vi til ekstraordinær generalforsamling.

 

Båtgruppa har søkt om støtte fra Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune og Sparebankstiftelsen. På grunn av en saksbehandlingsfeil fikk vi negativt svar av Tønsberg kommune, og dermed også Vestfold fylkeskommune. De mente vi hadde søkt etter fristen, og ikke forklart godt nok hva skipet skal brukes til. Dette har nå styreleder og båtgruppa forklart kommunen, og de gjenopptar saken til ny behandling. Da håper vi det beste, og at Vestfold fylkeskommune bidrar med sitt om Tønsberg kommune finner midler. Sparebankstiftelsen har vi ikke fått svar fra ennå.

 

Styreleder, Anna Evelyn Lindhjem, og sekretær i båtgruppa, Leif Arne Kjeldsberg, redegjorde godt for dette, og vi gikk til avstemming. Foreningen skulle stemme JA eller NEI til å ta opp lån, mot at vi fikk kausjonister. Anna Evelyn Lindhjem, Leif Arne Kjeldsberg, Toril Roselin og Ase Taxeraas tok på seg ansvaret som kausjonister. Styret garanterer at all økonomisk støtte går med på å nedbetale lånet så raskt som mulig.

 

Avstemming: Undertegnede hadde fått en skriftlig henvendelse fra et medlem, og da var vi 20 stemmeberettigede til stede. Stemmetallene viste 18 FOR og 2 IMOT. Dermed fikk styret godkjennelse for å ta opp lån. Vi er ikke bundet av noen avtale med DnB, hvis vi får bedre betingelser i annen bank.

 

Tekstilgruppa informerte om at de er i gang med å kjøpe inn stoff for å sy drakter. Alle som skal være med i båtlaget bør ha drakter. Stoffet bestilles og betales av hvert enkelt medlem. Prisen er kr 500,- for stoff + arbeid med å sy draktene.

 

 

Referent Steinar Høiback


publisert av    


ditt navn*

din epost adresse*

kommentarer*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verifiseringskode*
 
kommentar notat


ARKIVKATEGORIER