Torsdag, 9. februar 2012, kl. 18:00 i
Mariakapellet på Tønsberg Gamle Kirkegård

Styreleder Anna Evelyn Lindhjem kunne ønsker 45 personer velkommen.
Innledningsvis sang vi Kristinasangen som ble utformet for oss av lektor Erling Dittmann i 2006. Med Erling Dittmann som forsanger og Steinar Høiback på flygelet ble det en flott innledning som vi skal ha som vår tradisjon. 

Årsmøtesaker

Årsberetning for 2011 ble lest opp av styreleder. Det reviderte årsregnskap ble lest opp av regnskapsfører etterfulgt av revisjonsberetningen v/revisor Bjarne Stabæk. Deretter ble regnskapet godkjent av årsmøtet.

Forslag fra styret om å heve årskontingenten for 2013 til kr. 150,-/pr medlem ble behandlet. Det kom opp flere forslag, men resultatet etter avstemning ble at årsmøtet samlet seg for styrets forslag.

Valg ble gjennomført v/valgkomitéen. Styret har nå følgende sammensetning:
Styreleder:  Anna Evelyn Lindhjem – var ikke på valg
Sekretær:  Steinar Høiback – ny for 2 år
Regnskapsfører:Renate Blindheim -var ikke på valg
Styremedlem: Solveig Andersen – var ikke på valg
Revisor: Bjarne Stabæk tok gjenvalg for 1 år.
Varamedlemmer:  Anita Røren, Eva Støcker Stabæk, Vigdis Ramstad – alle tok gjenvalg for 1 år.
Nytt fra 2012 er valg av en bevertningskomité som fikk to medlemmer:
Solveig Andersen (leder) og Britt Melsom
Valgkomité: Eva Espeland, Anne Lise Jonstang, Lise Marie Flått – alle tok gjenvalg for 1 år.

Etter årsmøtesakene var det tid for kaffepausen. Ved de pyntede bordene ble det servert velsmakende snitter, den berømte pilegrimskaken Tarta de Santiago og en gedigen bløtekake med logo av Prinsesse Kristina. Under kaffen ble det også tid til loddsalg. En stor takk til alle involverte medlemmer.

Tidligere kultursjef i Volda, Brit Aarseth, nåværende styreleder for fredsskipet ”Embla” holdt et lysbildeforedrag om visjonen og tilblivelsen av ”Embla”. Hun viste bilder fra mange av deres fantastiske og interessante turer i inn- og utland. De 14 kvinner som ror skipet er alle kledd i like vikingkjoler. Skipet besøkte Tønsberg i 2006 og deltok i Prosjekt Prinsesse Kristina – forløperen til vår nåværende Prinsesse Kristina av Tunsberg forening.

Styrets prosjektforslag 

Styreleder la fram ønsket om kjøp av et ”Prinsesse Kristina skip”. 

Målsettingen med skipet er:
 
Profilering av Prinsesse Kristina av Tunsberg
- Videreføre prinsesse Kristinas ambisjoner i tråd med sin far kong Haakon Haakonssons ønske om å fremme fred og styrke relasjonene mellom mennesker i flere nasjoner.
- Sosial profil for unge og eldre, opplevelser og opplæring.
- Forskjellige institusjoner og foreninger er blitt kontaktet med tanke på samarbeid.

Det ble stemt over prosjektforslaget og det ble flertall for å fortsette arbeide. 

Årsmøtet valgte å opprette en prosjektgruppe som har som oppgave å arbeide med fremdrift og økonomi. Utarbeide en visjon for prosjektet, begrunne hvorfor vi trenger et prinsesseskip, beskrive en sosial profil, søke om økonomiske midler.

Fremme samarbeid med Tønsberg Kystkultursenter, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Tønsberg Maritim skole, Tønsberg Sjømannsforening m.m.

Følgende ble valgt til prosjektgruppa:
Bernt Christensen – leder
Tove Rise Kværne – styremedlem
Anna Evelyn Lindhjem – styreleder i Prinsesse Kristina av Tunsberg
Steinar Høiback – sekretær

Styreleder Einar Chr. Erlingsen i Stiftelsen Nytt Osebergskip viste så fram et meget vakkert billedteppe vevet etter en tegning av Gerhard Munthe. Billedteppe er bestilt av Gråbrødrene, og viser Prinsesse Kristinas avreise fra Tunsberg til Castilla, vevet av Ingjerd Knoph Andreasssen.

Billedteppet skal overrekkes St. Olavskapellet i Covarrubias under den lokale middelalderfestivalen der i juli 2012.

Årsmøtet ble avrundet med et foredrag ved lokalhistorikeren Arne Aagesen som fortalte om flere imponerende vikingskip/middelalderskip som Norges mest berømte middelalderkonge Håkon IV Håkonsson lot bygge i sin regjeringstid: Korssuden i 1252-1253, Olavssuden II som ble bygget i Tønsberg, Kristsuden 46-49 m lang, som ble bygget i Bergen 1262-63. 
Aagesen nevnte selvfølgelig også Osebergskipet bygget ca. 820-834 og funnet i Tønsberg, Ormen Lange som ble bygget av Olav Tryggvason (999) så vel som Mariasuden II som ble bygget av Kong Sverre i 1234.
 
Utlodning - Det ble trekning om bøker ”Søskenparet i borgen på berget” av Inger Bjar Kessler og flere borddekorasjoner.

Prinsesse Kristina av Tunsberg
sign. Birgitt Gjerpe, referent
sign. Anna Evelyn Lindhjem, styreleder
sign. Renate Blindheim, regnskapsfører

publisert av    


ditt navn*

din epost adresse*

kommentarer*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verifiseringskode*
 
kommentar notat


ARKIVKATEGORIER